Veiligheidsregels

De veiligheidsregels van Schietvereniging Wilhelm Tell

 Behandel een wapen altijd alsof het geladen is.

  Richt nooit een wapen op mens, dier of ding, ook al weet je 100% zeker dat het niet is geladen.

➤  Bij het pakken van het wapen uit de kluis, altijd controleren of het wapen leeg is en de slee/grendel open staat. Dit geldt ook als men het wapen van een andere schutter overhandigt krijgt.

➤  Wapens mogen alleen geladen worden, als men in de bepaalde schiethouding staat, zit, of ligt, vlak voordat men gaat schieten, waarbij de loop altijd in de richting van de kogelvanger/kaart gehouden wordt.

➤  Als een wapen gespannen of doorgeladen/gegrendeld wordt, altijd de loop in de richting van de kogelvanger/kaart houden.

  Bij een storing aan een wapen altijd de loop van het wapen in de richting van de kogelvanger/kaart houden, totdat de storing verholpen is, zonodig iemand anders inschakelen om deskundige hulp te halen.

 ➤  Met pistolen en karabijnen alleen lopen op de schietbanen, als het magazijn verwijderd is en de slee/grendel open staat.

➤  Na einde schieten, wapen ter controle aan de baancommandant, bestuurs- of medelid laten zien, of het volgens de regels daadwerkelijk ontladen en niet gegrendeld is.