Twee nieuwe bestuursleden

De jaarlijkse ledenvergadering heeft inmiddels weer plaats gevonden.
Tijdens deze vergadering worden nieuwe bestuursleden gekozen voor de komende drie jaar.
Deze keer is ons bestuur versterkt me twee nieuwe dames.
We heten ze van harte welkom binnen ons bestuur en wensen hen heel veel succes en plezier de komende jaren.