Nieuw bestuurslid gekozen

Onze ledenvergadering was dit jaar druk bezocht.
Tijdens deze vergadering vond, zoals elk jaar, de bestuursverkiezing plaats.
Na drie jaar bestuurslid zijn kunnen bestuursleden er voor kiezen om af te treden of zich herkiesbaar te stellen voor het bestuur.
Deze keer heeft één persoon zich herkiesbaar gesteld en één persoon is afgetreden.
Daardoor kunnen we een nieuw bestuurslid welkom heten zij komt ons bestuur versterken.
We wensen haar een fijne tijd toe.