Jaarlijkse ledenvergadering

Aankondiging jaarlijkse ledenvergadering

Schietvereniging Wilhelm Tell nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Deze ledenvergadering vindt plaats op:

Vrijdag 16 februari 2024.

Aanvang 20.00 uur.

In De Schuttershut, Achterweg 2c, Goudswaard.

Inmiddels is de agenda met bijbehorende documenten per e-mail verzonden.
We rekenen op jullie komst.
Graag tot ziens op de jaarlijkse ledenvergadering.

                                              ***************************************   

Waarom een jaarlijkse ledenvergadering?

Verenigingen moeten minimaal één keer per jaar een ledenvergadering houden.
Tussentijds mag het bestuur besluiten  een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden.
Het bestuur roept haar leden altijd bijeen.
                                                                 ********