De vereniging

Het doel van de vereniging

Het doel van de vereniging: Schietvereniging Wilhelm Tell is de schietsport bevorderen door haar leden de gelegenheid te bieden om deze sport te beoefenen. Hierbij staan veiligheid, discipline en gezelligheid hoog in het vaandel.


Het bestuur

Het bestuur van schietvereniging Wilhelm Tell bestaat op dit moment uit zes personen:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester & wedstrijdsecretaris
Drie bestuursleden

Elke maand is er een bestuursvergadering en in februari vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in het verenigingsgebouw: de Schuttershut.